วิธีแก้อาหารเป็นพิษ ท่องร่วงอาจตายได้

เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มมีอาการเหล่านี้คือ ปวดท้องอย่างรุนแรงและท้องเสีย ถ่ายบ่อย ถ่ายเหลวเป็นน้ำหรืออาจจะถึงขั้นถ่ายเป็นมูกเลือด นั่นคืออาการ ท้องร่วงที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ  จะทราบได้อย่างไรว่าคุณกำลังมีอาการท้องเสียนั้นไม่ยาก ทางการแพทย์ถือว่า หากคุณถ่ายเหลวติดกันเป็นเวลา 3 ครั้งขึ้นไปในเวลา 24 ชั่วโมง นั่นแสดงว่าคุณกำลังมี อาการท้องร่วงเกิดขึ้น แต่ถ้ามีอาการของการคลื่นไส้ ร่วมไปด้วยก็เป็นอาการที่ชัดเจนว่าคุณกำลังเป็นอาหารเป็นพิษเข้าให้แล้ว อาการท้องร่วงที่เกิดจากอาหารเป็นพิษนั้น มักจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดพิษขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนของ เชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส ตัวอาหารเองมีพิษ หรือการปนเปื้อนสารเคมีก็เป็นได้

วิธีแก้อาหารเป็นพิษ

ตามสถิติแล้ว คนไทยมีอาการท้องร่วงและอาการอาหารเป็นพิษเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละ 10,000 คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่เป็นโรคท้องร่วงอย่างเดียว และเป็นโรคท้องร่วงร่วมกับอาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษอาจจทำให้เกิดอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่แล้วการเสียชีวิตจากอาการอาหารเป็นพิษมักมาจาก 3 ประการคือ การขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงทำให้ช็อค  การเป็นอาหารเป็นพิษจากเชื้อโรคบางอย่างที่มีอันตรายลุกลามในระบบร่างการอย่างเฉียบพลัน ทำให้เสียชีวิตและอาการที่เกิดจากการแพ้สารพิษจำพวกสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร เป็นอาการที่รุนแรงซึ่งมักจะมีอาการร่วมด้วยที่สังเกตได้ชัดคือ อาการทางประสาทเช่น ชัก หรือหมดสติ  แต่โดยทั่วไปแล้วการเป็นโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษนั้นสามารถหายไปได้เอง เพียงแต่ต้องการการดูแลที่ถูกวิธี คือ การดื่มน้ำและเกลือแร่เพื่อทดแทนที่เสียไป และการดูแลระวังอาการด้วยความใส่ใจ ไม่ควรรับประทานยาแก้ท้องเสียที่ทำให้หยุดถ่าย เพราะทำให้ร่างกายไม่ได้ขับสารพิษออกจากร่างกายตามระบบกลไกธรรมชาติ

วิธีแก้อาหารเป็นพิษ คือ

1.ให้ดื่มเกลือแร่และน้ำมาก ๆ

อย่างน้อยให้เพียงพอกับปริมาณที่สูญเสียไปจากการถ่ายอุจจาระ เพื่อช่วยให้ร่างกายไม่เกิดการช็อคและอ่อนเพลียมากจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่วิธีการดื่มคือให้ค่อย ๆ จิบไม่ควรดื่มพรวดเดียว เพราะร่างกายจะดูดซิมน้ำและเกลือแร่ได้ดีกว่า ถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ อายุน้อยกว่า 2 ขวบ เมื่อเกิดท้องร่วงไม่ควรให้ดูดน้ำจากขวด แต่ให้ใช้ช้อนชาค่อย ๆ ป้อน เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดี

2.อาการอันตรายที่ต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

ได้แก่ เมื่อผู้ป่วยเริ่มอาเจียนหรือถ่ายมากกว่า 4 ครั้งในเวลา 24 ชั่วโมง หรือปวดท้องแต่เริ่มถ่ายไม่ออก ซึ่งเป็นอาการบ่งบอกว่ากำลังขาดน้ำอย่างรุนแรง อาจจะทำให้ช็อค หมดสติในที่สุด

เมื่อคุณเกิดอาการท้องร่วง มีข้อห้ามปฏิบัติคือ

  • ไม่ควรหาซื้อยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ มารับประทานเอง ควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งยาให้ เพราะอาการท้องร่วงและแพ้อาหารเกิดได้จากหลายสาเหตุ และเชื้อโรคก็มีทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
  • ไม่ควรรับประทานยาเพื่อให้หยุดถ่ายท้อง เพราะการถ่ายเกิดจากกลไกที่ลำไส้บิดตัวเพื่อไล่เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย เมื่อรับประทานยาเข้าไปลำไส้จะหยุดบิดตัว ทำให้เชื้อโรคและพิษเหล่านั้นยังคงอยู่ในร่างกาย หากปล่อยไว้เชื้อที่อันตรายอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดทำให้มีอาการที่หนักขึ้นจนอาจถึงชีวิตได้ การดูแลร่างกายเมื่อมีอาการท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ เมื่อรู้ถึงวิธีปฏิบัติและรักษาด้วยตัวเองก็สามารถบรรเทาจนหายได้อย่างไม่ยาก

วิธีแก้อาหารเป็นพิษ